Organizator konkursu

Kryteria oceny - Gminy

Poniżej przedstawiamy kryteria oceny ankiet dla gmin w ramach konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012”. Prosimy o zapoznanie się z treścią ankiety dla gmin, która dostępna jest na stronie głównej.

A - Kategoria „Innowacyjna gmina”

Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium Maksymalna liczba punktów

a) zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy

10
b) liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy 4
c) zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców gminy 10
d) nowe inwestycje zewnętrzne i usprawnienia we współpracy z inwestorami zewnętrznymi 9
e) podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów w zakresie ochrony środowiska zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy 6
f) podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów wspierających lokalną przedsiębiorczość 9
g) projekty finansujące inicjatywy obywatelskie  i/lub organizacje pozarządowe 6
h) stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym w stosunku do liczby mieszkańców 6
RAZEM: 60

B - Kategoria „Innowacyjny projekt unijny”

Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
a) innowacyjność projektu z punktu widzenia gminy 8
b) efekty projektu i ich znaczenie dla rozwoju gminy 8
c) wartość całkowita projektu unijnego w stosunku do wydatków inwestycyjnych gminy w roku rozpoczęcia projektu 4
RAZEM 20

 

 

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju